Program for 2019 -2020

August

15. Klubmøde-Præsidieoverdragelse.

     Vi mødes i Pedersborg kirke kl.18.00 til gudstjeneste v/ Kirsten Rasmussen

     Toastmaster: Poul

     Tre minutter: Viggo

     Husholdere: Bente, Rene, Inger-Marie, Aksel, Ebba, Ove

 

September

 5.  Klubmøde: ”Mushemba - Foundation”: Regionsprojekt 2018-2019

      v/ Josephat & Lea Knudsen Mushemba, Tønder

      Toastmaster: Maja-Lis

      Tre minutter: Connie

      Husholdere: Erna, Hans, Torben, Jørgen-Erik, Vera, Jørgen

 

10.  Arbejdsdag på Bisseruplejren KL. 9-16.     Obs. Det er en tirsdag

       Aktivitetsudvalget planlægger og uddelegerer opgaver mht. forplejning

12.  Møde i udvalgene

 

19.    Virksomhedsbesøg: Ostebørsen, Industrivænget 14, Vemmelev, kl. 18.30- 21.00

         Rundvisning, foredrag, ostebord og kaffe.

 

Oktober

3.    Klubmøde. Opfølgning på projektet: ” Hjælp til udsatte børn i Grønland”. Tidligere Regionsprojekt.

       v/ Jens Fabricius, Frederikssund Y’s Men’s Club.

       Toamaster: Kirsten

       Tre minutter: Flemming

       Husholdere: Ruth, Niels-Jørgen, Maja-Lis, Georg, Lisbeth, Poul

4.-5. og 7. Optagning og salg af porrer og rødbeder

22.  Stormøde i Slagelse.  Indbydelse følger.

 

November

 7.   Klubmøde. Vores egen aften med udvalgene på banen.

      Toastmaster: Ove

      Tre minutter: Ruth

      Husholdere: Kirsten, Morten, Erna, Hans, Annie og Henrik

 

21.  22 års fødselsdagsfest.

      Fest- og tur udvalget planlægger og er ansvarlige for aftenen, også toastmaster og husholdere

 

December

 1.  Gudstjeneste i Tersløse kirke kl. 10.30, med efterfølgende kirkefrokost sammen med menigheden.

      BF- og frimærkeudvalget planlægger og uddelegerer opgaverne.

 

12.  Klubmøde. Adventshygge med musik og sang

      v/ Kaj Christensen, Tersløse

      Toastmaster: Henning

      Tre minutter: Michael

      Husholdere: Inge, Arne, Bente, Rene, Ebba, Ove

 

Januar 2020

 9.  Nytårsfest.

      Det ”gamle” programudvalg står for aftenen.

 

19.   International Kirkedag. Gudstjeneste i Skellebjerg kirke kl.10.30.

       Derefter frokost i Tersløse Sognegård.

       Fest- og turudvalget arrangerer

 

Februar

  5.   Kyndelmissegudstjeneste kl. 19.00 i Pedersborg kirke sammen med menigheden.

        Vi mødes kl. 18.00 til spisning. Efter gudstjenesten serveres der kaffe mm

        Toastmaster: Erna

        Husholdere: Lissie, Henning, Annie, Henrik, Jørgen-Erik, Aksel

 

20.   Time og Fast. Valg til præsidiet.

        Besøg af DG Torben Johansen, Haslev

        Aktivitetsudvalget laver maden og er husholdere

        Toastmaster: Susanne

        Tre minutter: Georg

 

Marts

  5.   Uddeling af julekalenderpenge til spejderne.

        ”Til Nordkap i traktor” v/ Kurt Frederiksen, Høng

        Toastmaster: Kjeld

        Husholdere: Knud, Ruth, Niels-Jørgen, Jørgen J, Kirsten, Morten

 

19.    Fællesmøde sammen med Ringsted og Slagelse i Tersløse Sognegård kl. 18.30

        Mit medmenneske i fængslet – udfordring, opgave, ansvar?

        Tidligere fængselspræst Benny Birk Mortensen fortæller fra sit arbejde i

        Herstedvester Fængsel.

         Toastmaster: Jørgen-Erik

         Husholdere: Lisbeth, Poul, Erna, Hans, Inger-Marie, Knud, Maja-Lis og Georg

 

April

  2.   Klubmøde. ”Plan 2022-2025” – tænketankens arbejde.

        v/ Erling Birkbak, Brædstrup Y’s Men’s Club

        Toastmaster: Mona

        Tre minutter: Lisbeth

        Husholdere: Torben, Michael, Kirsten, Morten, Lissie og Henning

 

4.     Besøg af vores venskabsklub- Gudenåen Y’s Men’s Club.

        Extension udvalget planlægger og tilrettelægger dagen, samt uddelegerer opgaver.

 

4.     Årsmøde i Haslev. Program kommer senere.

 

16.    Klubmøde. "Her er mit liv"  Jørgen-Erik fortæller om sin bog.

        Toastmaster: Knud

        Tre minutter: Rene'

        Husholdere: Mona, Kjeld, Ruth og Niels- Jørgen, Vera, Jørgen,

 

30.   Klubmøde. Vores egen aften

        Toastmaster: Morten

        Tre minutter: Henrik

        Husholdere: Maja-Lis, Georg, Viggo, Aksel, Inge, Arne

 

Maj

14.   

 

14.   Sidste frist for indlevering af forslag, som ønskes behandlet på

        generalforsamlingen

 

16.-17.    Loppemarked og Frederiksbergfest.

 

Juni

 4.    Generalforsamling kl. 18.00

        Toastmaster: Connie

        Tre minutter: Susanne

        Husholdere: Erna, Hans, Lisbeth, Poul, Viggo, Torben, Vera, Jørgen

 

18.    Udflugt

         Fest- og turudvalget arrangerer

 

August

13.-16.   International Council og Regionskonference i Odense.