Program 2020 - 2021


September
Den 3.     Klubmøde.
    
            v/Flemming Jantzen. Kirkens Korshær. ”Om hverdagen i arbejdet”

            Toastmaster: Niels Jørgen

            Husholdere: Rie, Knud, Inger-Marie, Annelise, Erna.


Den 8.    Arbejdsdag på Bisseruplejren.
             Obs. Det er en tirsdag.

Den 10.  Møde i udvalgene.

Den 17.  Klubmøde.
    
             Besøg fra Julemærkehjemmet i Skælskør.


Oktober
Den 1.    Vores egen aften. Med udvalgene på banen.

             Toastmaster:Henrik

             Tre minutter: Arne

             Husholdere: Ebba, Ove, Lisbeth, Poul, Vera, Jørgen.

Den 1.-3.
    
             Optagning og salg af porrer og rødbeder.


November
              Granklipning.
    

Den 3.    Stormødet i Næstved er aflyst også grundet Covid 19.


Den 5.    Klubmøde.
              v/ Kristine Stricker Hestbech:”Pilgrimsvandring i alle aldre.”

              Toastmaster:Maja Lis

              Husholdere: Ruth, Niels Jørgen, Bente, Rene, Kirsten, Morten.


Den 19.    23 års fødselsdag.

                Fest- og turudvalget planlægger og er ansvarlige  

                for aftenen, også toastmaster og husholdere.

Den 29.    Gudstjeneste i Tersløse Kirke Kl. 10.30, med efterfølgende kirkefrokost

               sammen med menigheden.
    
               BF- og frimærkeudvalget planlægger og uddelegerer opgaverne.

December.

Den 3.    Klubmøde.
    
             Adventshygge v/ Pastor Andreas Kristensen, Lynge
    
             Toastmaster:Lissie
    
             Husholdere: Annie, Henrik, Viggo, Erna, Maja Lis, Georg.


Januar.


Den 7.    Nytårsfest.
    
             Det ”gamle” programudvalg står for aftenen.


Den 17.    International Kirkedag. Gudstjeneste i Lynge Kirke kl.10.30.
    
               Derefter frokost i Kirkeladen.
    
               Andreas Kristensen fortæller om Lynge Kirke.
    
               Fest- og turudvalget arrangerer.


Februar.

Den 3.    Onsdag.

              Kyndelmissegudstjeneste kl. 19.00 i Pedersborg Kirke

              sammen med menigheden.

              Vi mødes kl.18.00 til spisning. Efter gudstjenesten serveres der kaffe mm.

              Toastmaster:Aksel
    
               Husholdere:Inger-Marie, Rie, Knud, Ebba, Ove, Jørgen Erik.

 

Den 18.    Time of Fast. Valg til præsidiet. Besøg af DG Torben Jørgensen,

                Kalundborg.

               Aktivitetsudvalget laver maden og er husholdere.

               Toastmaster: Lisbeth
    
               Tre minutter: Rene´
    
               Husholdere: Aktivitetsudvalget, som også laver maden.

Marts

Den 4.    Uddeling af julekalenderpenge til spejderne.

             Kulturmedarbejder Lotte Ørskov Hesse, Ringsted - Sorø provsti

             fortæller om sit arbejde.

             Toastmaster: Knud
    
             Husholdere: Lisbeth, Poul, Bente, Rene, Vera, Jørgen.


Den 16.    Fællesmøde med Slagelse – Ringsted. I Slagelse.


Den 27.    Besøg af vores venskabsklub- Gudenåen Y`s Men`s Club.
    
               Extension udvalget planlægger og tilrettelægger dagen,

               samt uddelegerer opgaver.


April.


Den 8.      Klubmøde: Foredrag om Kherwara v/ Anne Birthe Ottsen.

               Toastmaster: Georg
    
               Husholdere: Kirsten, Morten, Lissie, Henning, Dan, Jørgen Erik.


Den 17.    Årsmøde i Kalundborg.

               Program kommer senere.


Den 22.    Klubmøde. Vores egen aften. Med udvalgene på banen.

    
               Toastmaster: Viggo
    
               Tre minutter: Torben

               Husholdere: Annie, Henrik, Aksel, Ebba, Ove, Inger-Marie.

Maj


Den 5 og 6.

              Virksomhedsbesøg: TV øst. Kildemarksvej 7 4760 Vordingborg kl. 19.00

              Vi skal deles i to hold med 20 personer pr. aften.

              Kage: Rie, Knud, Bente, Rene.                                   
    
              og : Kirsten, Morten,Maja Lis, Georg, Jørgen Erik.


   

Den 12.    Sidste frist for aflevering af forslag, som ønskes behandlet

               på generalforsamlingen.


Den 20.    Klubmøde. Sangaften med Arne Andreasen, Haslev.

               Toastmaster: Erna    

               Husholdere: Vera, Jørgen, Dan, Viggo, Lissie, Henning.


Juni.


Den 3.     Generalforsamling kl. 18.00

              Toastmaster: Rie
    
              Tre minutter: Ebba

              Husholdere: Lisbeth, Poul, Ruth, Niels Jørgen, Aksel, Torben.


Den 17.    Sommerudflugt.

               Fest- og turudvalget arrangerer.

Den 17.-20.

               Regionskonference i Struer.