Arbejdsdag på Bisseruplejren sammen med Næstved Y's Men's Club.

Kaffebord i Sognegården efter kyndelmissegudstjeneste i Pedersborg Kirke.

Kirkefrokost i Tersløse Sognegård 1. sandag i advent.