Hvem er vi ?

Klubben består af 40 mænd og kvinder og blev chartret - opstartet d. 15. november 1997 af Holbæk Y`s Mens Club.

Klubben er en del af et landsdækkende fællesskab i Region Danmark, som østeuropa også hører med til. www.ysmen.dk. 

Danmark er medlemsmæssigt størst i Y’s Men International, der arbejder ud fra et fælles motto:

                                     "At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret"

 

Vi mødes almindeligvis 1. og 3. torsdag i Sognegården i Pedersborg til spisning og klubmøde, og deltager også i forskellige aktiviteter.

Pedersborg Sognegård, Kirkevænget 2, 4180 Sorø. mob 53 58 50 36 eller +45 58 26 53 60

Vi har en venskabsklub: Gudenåens Y`s Mens Club, som vi mødes med hvert år før påske. www.gudenaaens.ysmen.dk. 

Y`s Men's bevægelsen udspringer fra KFUM og KFUK .

Klubben er en kristen tjenesteklub, som har til formål at støtte børne/ungdomsarbejde og humanitære formål. Dette gøres ved at have pengegivende aktiviteter, som danner grundlaget for at give økonomisk støtte til forskellige formål - enten direkte eller i et samarbejde.

Ved klubmøder kan der være foredrag hvor spændende emner tages op, sangaftner, virksomhedsbesøg i lokalområdet, møder med andre klubber i distriktet m.m.

Hvert år i juni afholdes regionskonference hvor alle Y`s Men har mulighed for at mødes. Internationalt afholdes også konferencer.