Ansøgninger om støtte

Der kan løbende sendes ansøgning om økonomisk støtte, gerne til konkrete ting.

Der gives ikke støtte til enkeltpersoner

Ansøgninger modtaget efter 15. maj behandles tidligst i midten af august.

Ansøgning sendes til præsidenten, [mail]